Kontakt

 

Koordynatorem kampanii "Zaszczepiłem się kleszcze mi niestraszne"

jest Piotr Zawadzki, instruktor Harcerskiej Szkoły Ratownictwa.

 

Wszelkie pytania na temat kampanii prosimy nadsyłać na adres:

kleszcze@zhp.pl